A plébániáról

  A Kikindai templom építésére maga I. Ferenc császár tett ígéretet Fejes Kornél akkori lelkésznek, amikor 1808-ban Kikindára látogatott. Kincstári befektetéssel a templomot még az év folyamán megkezdték építeni és négy év múlva fejezték be. 1812. Június 5-én, Szentelték fel Assziszi Szent Ferenc tiszteletére.

Bővebben...:

Rólunk

Templom: Assisi Szent Ferenc, épült és felszentelve: 1811. Plébánia: alapítva 1807. (előbb önálló lelkészség: 1760.). Hívek: cca 4000, igehirdetés: magyar, alkalmilag szerb. Plébános: Ft. Koncz Tibor esperes. 

Bővebben...:

A városról

Nagykikinda község  Bánság északi részén 782 km² területen fekszik.

A községet  Nagykikinda város  és kilenc falu: Töröktopolya, Basahíd, Tiszahegyes, Szaján, Mokrin, Nákófalva, Szenthubert, Kisorosz  és Nagytószeg alkotja. A község székhelye Nagykikinda. 

Bővebben...:
Designed by Rignác

Ezüstmise

Legyünk hálásak, és szolgáljunk Istennek (Zsid. 12,28).

                                                          Tibor atya ezüstmiséje

   Pappá szentelésének 25. évfordulóját  ünnepelte Koncz Tibor esperesplébános Nagykikindán az Assisi Szent Ferenc-templomban június 20-án családtagjai, rokonai, szülőfaluja Törökkanizsa, egykori és jelenlegi szolgálati helyeinek hívei körében. A jeles eseményen részt vettek és az ünnepelttel együtt miséztek a Nagybecskereki Egyházmegye lelkipásztorai dr. Németh László SVD püspökkel együtt. Homíliát Gyuris László székesegyházi plébános mondott, aki az ünnepelt által választott mottóról elmélkedett. Tibor atya papszentelésére és ezüstmiséjére is ugyanazt a jelmondatot választotta: Legyünk hálásak, és szolgáljunk Istennek (Zsid. 12,28).

    Lelkipásztori szolgálatát a közép-bánáti szórványban Bókán, Nezsényben, Módoson és a hozzájuk tartozó leányegyházakban pappá szentelését követően, 1992-ben kezdte meg. Látva a falvakban élő idősek magányát és kiszolgáltatottságát, főpásztora jóváhagyásával Bókán idősek otthonát alapított, amely egyúttal több helybelinek is munkalehetőséget nyújtott. Tevékenykedett püspöki titkárként, papi hivatásokat gondozó lelkészként, kulturális rendezvények ügyvezetőjeként, tagja volt a Papi Tanács Ügyvezető Bizottságának, a lelki hivatások gondozó és a katekétikai bizottságnak valamint a gazdasági bizottságnak. 2009-ben főpásztora Magyarcsernyére helyezte, majd megtartva feladatait Kisorosz plébánosa is lett. Jelenleg Nagykikinda, Homokrév és Szaján plébánosa.

(Hitélet, Kovács Sz.)

„...Határkőnél hittel megállni,...

határkőnél visszanézni,... hálás szívvel múltat idézni ...
és számbavenni ezer áldást, erőt, kegyelmet,megbocsátást,...

 

Hallelújás hálaadással leborulni egy határkőre, és elindulni hittel előre, amerre hív az égi szó....“

(Túrmezei Erzsébet: Csodákra emlékezni jó)

 

 

 

Ezüstmisére

 

 

E jubiláris napon vissza-
     visszanézel a régi múltba,
     és látod magad, mint kicsiny
     ministrálót a templomban.

 

Messzi távolból hallod ismét
a Mester hívogató szavát,

s túláradó szereteted
készséges, tiszta válaszát.
 

Emlékeidben megcsendülnek
a zengö fölemelö hangok ,

orgonabúgás, szép ének,
szentelésre zúgó harangok.

 

Az oltárnál állsz buzgón, bátran,
fölkent pap vagy, az áldást osztod, boldogan, bízva indulsz, mert Jézus a társad, pásztorod.

 

Mosolyogsz, hiszen virágosnak és szépnek igérkezik a rét,
de szél jön, és lassan-lassan
felh
ők tornyosulnak föléd.

 

Majd utad kietlen pusztába vezet
és jársz tövisek között
zord tájakon s meg-megremegsz
a mély szakadékok fölött.

 

 

 

 

 

 

    A veszélyben éltet a remény,
    bár szíved, lelked sebek érik,
    de a Mester biztat: Ne félj,
   én veled vagyok mindvégig!

 

Ő virrasztott az éjszakákon
  szívedben táplálta a mécsest,
  hogy világíts a szenvedöknek,
  akik már alig-alig éltek.

 

  A magányos, csendes órákban
   hallod újból Jézus lépteit,
    aki oltalmaz, bátorít,
       s könnyíti az élet perceit.   


Így küszködve, de igaz szívvel
  immár negyed évszázadon át
   az Isten szolgálatában  m
űveled  a  lelkek talaját. 

 

Kívánjuk, hogy ezüstözze  be huszonötévi kitartó munkád,

S maradjon veled
az egész örökkévalóságon át.

  

           (Ismeretlen szerzö)

  

 

 

Ma6
Tegnap11
Összessen31043
Powered by CoalaWeb